Gail en het Milieu

Gail Keramiek heeft op het gebied van Milieu een naam hoog te houden.

 

De belangrijkste elementen uit onze natuur, de aarde, het water, de lucht en het vuur, zijn belangrijke factoren binnen ons bedrijf.

De natuurlijke balans van de verschillende elementen zijn perfect op elkaar afgestemd voor het verantwoord produceren van onze producten.

 

Hoe wekt e.e.a.:

 

Cradle to Cradle is bij ons, in tegenstelling tot andere industrieën volledig geïntegreerd.

Zo worden bijvoorbeeld bij de productie van keramiek 5 tot 20% van de breuk hergebruikt bij de productie als basisproduct.

 

Wat bereiken wij daarmee:

 

Minder afbreuk van natuurlijk grondstoffen, zoals het herbeplanten van afgegraven kleiputten

Voor het behoud van de natuur.

Minder gebruik van energie wat leidt tot een lagere luchtvervuiling bij de afbouw van transport van grondstoffen.

 

Wat doen wij nog meer:

 

Wij zorgen ervoor dat de onontbeerlijke warmte bij de productie, de restwarmte,  wordt hergebruikt voor de verwarming van water, kantoren en woningen.

Het regenwater (van dak en aardoppervlakken) wordt in aparte reservoirs opgevangen en gereinigd en hergebruikt bij de nieuwe productie.

 

De uitstoot van uitlaatgassen wordt hiermee tot een minimum beperkt. De productie is op een ideaal niveau ingesteld en wordt met natuurstroom aangevoerd.

 

Het transport van de grondstoffen geschieden volgens het zelfde principe. Verpakkingen kunnen worden hergebruikt, zodat wij ook hier een positief resultaat bereiken.

 

Uiteindelijk zorgen wij ervoor dat de voormalige wingebieden weer in hun oorspronkelijke staat worden terug gebracht, om toekomstige generaties een gezonde  levensruimte te bieden.

 

Al onze medewerkers zijn eraan gehouden om op een verantwoorde manier met onze natuur om te gaan.

 

 

Wij verplichten ons het milieu te beschermen en een schone wereld achter te laten voor onze kinderen.

 

 

 

 

 

   

 

Leveringsprogramma

Leveringsprogrogamma